Japan, Ibaraki, Tsuchiura, City View
Description : Tsuchiura