China, Chengdu, Zoo, Panda Cam 1
Description : Chengdu